27 Sep 19:36 GMT

Home My Wikiwords Add/import Stats FAQ About

Username
Password
Register

SearchTranslate

 

Recent discussions
Bauwesen
Open collection
viewable by all

Collection owner:
rjz (0 pts)

12 total concepts
Translate this collection

 
Term/concept Concept submitter
Blockziegel pustak ceramiczny (Polish) rjz 
Gewerkberkabegarantie gwarancja terminowego wykonania (Polish) rjz 
kanalizacja gospodarczo-bytowa Hausabwasserkanalisation (German) rjz 
karta otworu geologicznego Datenblatt ber geologische Bohrung (German) rjz 
Mrtelband pas zaprawy (Polish) rjz 
ogrodzenie z klinkieru aus Klinkersteinen (German) rjz 
plan funkcjonalno-przestrzenny rumlich-funktionales Konzept (German) rjz 
poletko rozs?czaj?ce Sickerfeld (German) rjz 
raport oddzia?ywania na ?rodowisko Umweltvertglichkeitsprfung, ~bericht (German) rjz 
Straenland teren przeznaczony pod ulic?/drog? (Polish) rjz 
ber Stand der Technik hinausgehen nie stanowi? powszechnie znanej wiedzy technicznej (Polish) rjz 
zaleganie stropu gruntw rodzimych Lage der Oberkante gewachsenen Bodens (German) rjz New to Wikiwords?
1. Sign up or log in
2. Contribute!


Concept of the day
Readily reacting to people or events.

Information
What are collections?
A collection is simply a grouping of concepts that are related in some way. For example, a user may keep a collection of chemistry related terms. The purpose of collections is to keep terms organized.

Stay updated
Enter your email address to keep informed of Wikiwords progress.

Would you like to help maintain a specific area of Wikiwords?

Sign up for a language and field combination!